• còn ??? ngày
 • Video

  Turkey Dash 5 Coming soon

  Tiếp nối thành công của các năm trước, năm nay, chương trình tiếp tục trở lại với tên gọi: TURKEY DASH 5 – NỤ CƯỜI VIỆT 2017

  Đăng ký tham gia Turkey Dash 5 - Nụ cười Việt 2017

  Thông tin liên hệ:

  Hotline: +84 28 3948 4086 - 0906 642 676
                      0906 698 676 - 0908 510 457

  Tài khoản nhận ủng hộ:
          - Công Ty TNHH Nhân Thăng - 18715297 (VND) Ngân hàng Vietbank - CN Hồ Chí Minh
          - Công Ty TNHH Nhân Thăng - 18802987 (USD) Ngân hàng Vietbank - CN Hồ Chí Minh - Swift Code: VNTTVNVX