Video

Turkey Dash 5 Coming soon

Tiếp nối thành công của các năm trước, năm nay, chương trình tiếp tục trở lại với tên gọi: TURKEY DASH 5 – NỤ CƯỜI VIỆT 2017

Đăng ký tham gia Turkey Dash 5 - Nụ cười Việt 2017

Thông tin liên hệ:

Hotline: +84 28 3948 4086 - 0906 642 676
                    0906 698 676 - 0908 510 457

Tài khoản nhận ủng hộ:
        - Công Ty TNHH Nhân Thăng - 18715297 (VND) Ngân hàng Vietbank - CN Hồ Chí Minh
        - Công Ty TNHH Nhân Thăng - 18802987 (USD) Ngân hàng Vietbank - CN Hồ Chí Minh - Swift Code: VNTTVNVX