• còn ??? ngày
 • Sponsors & Partners

  Công Ty Cổ Phần Tona Syntegra Solar

  CONTACT INFO

  TONA SYNTEGRA SOLAR JSC

  Head office: 245 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh Dist.,Ho Chi Minh City, Vietnam

  Corespondence Address: Ruby2 Tower, Saigon Pearl, 92 Nguyen Huu Canh St., Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam

  Tel: (+84) 2 866 768 426

  Hotline: (+84) 906 777 926

  Email: info@tss-solar.com

  Thông tin liên hệ:

  Hotline: +84 28 3948 4086 - 0906 642 676 - 0906 698 676

  Tài khoản nhận ủng hộ:
  - Công Ty TNHH Nhân Thăng - 000000253022 (VND) Ngân hàng Vietbank - CN Hồ Chí Minh
  - Công Ty TNHH Nhân Thăng - 000000265232 (USD) Ngân hàng Vietbank - CN HCM - Swift Code: VNTTVNVX