• còn ??? ngày
 • Hình Ảnh / Photos

  Volunteers Turkey Dash 2019

  Volunteers Turkey Dash 2019

  Hồng Nhung - Turkey Dash 2018

  Hồng Nhung - Turkey Dash 2018

  Hứa Vĩ Văn - Turkey Dash 2018

  Hứa Vĩ Văn - Turkey Dash 2018

  John Huy Trần - Turkey Dash 2018

  John Huy Trần - Turkey Dash 2018

  Ethan - Turkey Dash 2018

  Ethan - Turkey Dash 2018

  Đấu Giá - Turkey Dash 2018

  Đấu Giá - Turkey Dash 2018

  Má Sáu - Turkey Dash 2018

  Má Sáu - Turkey Dash 2018

  Quốc Bình - Turkey Dash 2018

  Quốc Bình - Turkey Dash 2018

  Quỳnh Hoa - Turkey Dash 2018

  Quỳnh Hoa - Turkey Dash 2018

  REVIVE - Turkey Dash 2018

  REVIVE - Turkey Dash 2018

  SATORI - Turkey Dash 2018

  SATORI - Turkey Dash 2018

  Đức Tuấn - Turkey Dash 2018

  Đức Tuấn - Turkey Dash 2018

  Đoan Trang - Turkey Dash 2018

  Đoan Trang - Turkey Dash 2018

  Đại Đồng Tiến - Turkey Dash 2018

  Đại Đồng Tiến - Turkey Dash 2018

  Celebs - Turkey Dash 2018

  Celebs - Turkey Dash 2018

  Cao Xuân Tài - Turkey Dash 2018

  Cao Xuân Tài - Turkey Dash 2018

  Các Nhà Tài Trợ - Turkey Dash 2018

  Các Nhà Tài Trợ - Turkey Dash 2018

  Các Bé - Turkey Dash 2018

  Các Bé - Turkey Dash 2018

  BARONA - Turkey Dash 2018

  BARONA - Turkey Dash 2018

  Sự Kiện - Turkey Dash 2018

  Sự Kiện - Turkey Dash 2018

  Thầy Thích Đồng Ngộ - Turkey Dash 2018

  Thầy Thích Đồng Ngộ - Turkey Dash 2018

  Thúy Khanh - Turkey Dash 2018

  Thúy Khanh - Turkey Dash 2018

  VIETBANK - Turkey Dash 2018

  VIETBANK - Turkey Dash 2018

  Turkey Dash 2018

  Turkey Dash 2018

  Turkey Dash 5 - Trao giải

  Turkey Dash 5 - Trao giải

  Turkey Dash 5 - Quyên góp đấu giá

  Turkey Dash 5 - Quyên góp đấu giá

  Turkey Dash 5 - Nghệ sĩ tham gia

  Turkey Dash 5 - Nghệ sĩ tham gia

  Turkey Dash 5 - Sự kiện

  Turkey Dash 5 - Sự kiện

  Turkey Dash 5 - Nhà tài trợ

  Turkey Dash 5 - Nhà tài trợ

  Turkey Dash 5 - Ban tổ chức

  Turkey Dash 5 - Ban tổ chức

  Mẫu Áo & Nón Turkey Dash 5

  Mẫu Áo & Nón Turkey Dash 5

  Chương trình Phẫu thuật Nụ cười - BV Đại Học Y Dược

  Chương trình Phẫu thuật Nụ cười - BV Đại Học Y Dược

  Turkey Dash 4

  Turkey Dash 4

  Turkey Dash 4 - Album nghệ sĩ [Phần 2]

  Turkey Dash 4 - Album nghệ sĩ [Phần 2]

  Turkey Dash 4 - Album nghệ sĩ

  Turkey Dash 4 - Album nghệ sĩ

  Nghệ sĩ tham gia giới thiệu Turkey Dash 4 [Phần 2]

  Nghệ sĩ tham gia giới thiệu Turkey Dash 4 [Phần 2]

  Nghệ sĩ tham gia giới thiệu Turkey Dash 4 [Phần 1]

  Nghệ sĩ tham gia giới thiệu Turkey Dash 4 [Phần 1]

  Không gian buổi giới thiệu chương trình Turkey Dash 4

  Không gian buổi giới thiệu chương trình Turkey Dash 4

  Sao Việt tham gia chụp hình quảng bá Turkey Dash 4

  Sao Việt tham gia chụp hình quảng bá Turkey Dash 4

  Hậu trường buổi chụp hình quảng bá Turkey Dash 4

  Hậu trường buổi chụp hình quảng bá Turkey Dash 4

  VietBank đồng hành cùng Turkey Dash 3

  VietBank đồng hành cùng Turkey Dash 3

  2015: Turkey Dash 3 [Phần 1]

  2015: Turkey Dash 3 [Phần 1]

  2015: Turkey Dash 3 [Phần 2]

  2015: Turkey Dash 3 [Phần 2]

  Mẫu áo Turkey Dash 3

  Mẫu áo Turkey Dash 3

  2014: Turkey Dash 2 [Phần 1]

  2014: Turkey Dash 2 [Phần 1]

  2014: Turkey Dash 2 [Phần 2]

  2014: Turkey Dash 2 [Phần 2]

  Mẫu áo Turkey Dash 2

  Mẫu áo Turkey Dash 2

  2013: Turkey Dash 1 [Phần 1]

  2013: Turkey Dash 1 [Phần 1]

  2013: Turkey Dash 1 [Phần 2]

  2013: Turkey Dash 1 [Phần 2]

  Thông tin liên hệ:

  Hotline: +84 28 3948 4086 - 0906 642 676 - 0906 698 676

  Tài khoản nhận ủng hộ:
  - Công Ty TNHH Nhân Thăng - 000000253022 (VND) Ngân hàng Vietbank - CN Hồ Chí Minh
  - Công Ty TNHH Nhân Thăng - 000000265232 (USD) Ngân hàng Vietbank - CN HCM - Swift Code: VNTTVNVX